Literární soutěž pro mladé spisovatele ve věku 8 – 18 let

je určena všem, které baví vyjadřovat své pocity, názory a příběhy psaným slovem.

 

Jak se do soutěže zapojit?

Je to jednoduché: stačí si vybrat jedno z témat a odevzdat svou práci v uvedeném termínu na dětském oddělení v semilské knihovně, nebo poslat dílko na e-mail: detske@knihovnasemily.cz spolu se jménem a věkem soutěžícího.

Rozsah textu je minimálně jedna A4, text může být doplněný ilustracemi. Pokud pracujete na delším útvaru, zašlete pouze ukázku, epizodu, příběh, v rozsahu maximálně pět stran textu A4.

 

Témata

K tématům letošního ročníku vám nabízíme několik nezávazných námětů pro inspiraci. Můžete, ale nemusíte se jich držet!

 1. Nejlepší dárek pod sluncem

Například:

 • O tom, jaký nejlepší dárek jsem dostal/a, nebo

 • O tom, jaký dárek bych si nejvíc přál/a dostat, nebo

 • O tom, jak můj dárek udělal radost někomu jinému…

 

 1. Výprava za dobrodružstvím

 • Cesta do neznámých krajů

 • Jak jsem řešil/a záhadu, pátral/a

 • Nezapomenutelný výlet

 

 1. Můj zvířecí kamarád

 • Kdo je můj zvířecí kamarád, jak se o něj starám

 • Co jsem se svým zvířátkem zažil/a

 • Moje vysněné zvíře

 

 1. Volné téma

 • Máte nápad na jiné téma? Pusťte se do něj! J

 

 1. Báseň – volné téma i zpracování

Skládat básně, to je dřina!

Může to být vůbec psina?

Zkuste to všem dokázat,

nemusíte veršovat.

 

Vyhodnocení soutěže

Termín odevzdání prací je do pátku 15. listopadu 2019 včetně.

Práce budou rozděleny do kategorií podle věku a vyhodnotí je odborná porota. Výherce pozveme na slavnostní vyhlášení do knihovny.

Výtvarná soutěž o skřítka Zvídálka, který bude tváří nových hravě naučných sad, zná svou vítězku! Vybírat z téměř padesáti zdařilých prací nebylo vůbec jednoduché a první místo nakonec patří MARUŠCE ROUDNICKÉ.

Ocenění získá osm dalších obrázků.

Přijďte si prohlédnout výstavu úžasných Zvídálků!

 

Je nám ctí spolupracovat na projektu:

Učíme se příběhem

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008094

Období realizace: 1. 8. 2018 – 31. 7. 2021

Tento projekt je financován z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a státního rozpočtu ČR.

Celkový objem dotace:  Kč 13.651.000,-

V projektu vytvoříme model výuky literatury jako předmětu cíleného na literární vzdělání skrze rozvoj čtenářství. Zaměříme se na 5. – 9. ročník základní školy. Rámec nám poskytne naratologie, tedy teorie vyprávění, kterou považujeme za příznivý teoretický model přemýšlení nad textem, a to i pro dítě - čtenáře. Cílem je, aby děti dostaly k dispozici nástroj analýzy textu - příběhu, uplatnitelného pro literaturu, kterou samy čtou, a pro tvořivé přemýšlení nad ní. V rámci spolupráce základních škol a veřejných knihoven vznikne cyklus tří ověřených vzdělávacích programů zaměřených na 2. st. ZŠ, které budou posléze v intencích výzvy nabídnuty ke všeobecnému užití.

 

Spolupracující subjekty:


ZŠ Brno – Líšeň, Masarova

ZŠ Frymburk

ZŠ Hlučín – Rovniny

5. ZŠ Kolín, Mnichovická

ZŠ Švermova, Liberec

ZŠ Masaryka, Meziměstí

ZŠ Tylova, Písek

Lauderovy školy při ŽOP

ZŠ Riegrova, Semily

ZŠ Skálova, Turnov

ZŠ Vrdy

Knihovna Jiřího Mahena, Brno

Knihovna Frymburk

Městská knihovna, Hlučín

Městská knihovna, Kolín

Krajská vědecká knihovna Liberec

Městská knihovna, Meziměstí

Městská knihovna, Písek

Městská knihovna Praha, pobočka Korunní

Městská knihovna, Semily

Knihovna A. Marka, Turnov

Obecní knihovna Vrdy

 

Kdy do knihovny

- oddělení pro děti a mládež

pondělí     12 - 16
úterý          zavřeno
středa      12 - 17
čtvrtek    12 - 16
pátek       12 - 16
sobota     zavřeno

 

Knihovnice
v oddělení pro děti a mládež
Jana Baánová a Petra Luňáková

Virtuální prohlídka knihovny

Za dar do soutěže děkujeme a doporučujeme

Kontakt

Oddělení pro děti a mládež Městské knihovny Semily
Tyršova 49
513 01 Semily

481 622 902
 

Čtesyrád - logo

Celé česko čte dětem - logo

Čtení pomáhá - logo

Rosteme s knihou - logo

Anketa

Půjčujete si audioknihy - převyprávěné knihy?

Celkový počet hlasů: 10

© Městská knihovna Semily

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode